معرفی هم آورد

موسسه فرهنگی و هنری« هم آورد» در زمینه برگزاری همایش ، کتفرانس، سمینار ، کارگاه های آموزشی  … صدور گواهینامه های بین المللی و ایزو برای فعالیت می کند .