رگوه هم آورد

رگوه هم آورد

نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در خوزستان برگزار می شود

01 اسفند 1397 ساعت 16:01 جایزه اول 1396

نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در خوزستان برگزار می شود.

پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

01 اسفند 1397 ساعت 15:59 جایزه اول 1396

پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

همایش صنعت روابط عمومی ، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بر گزار شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:58 جایزه اول 1396

همایش صنعت روابط عمومی ، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بر گزار شد

اولین میتاپس مدیران با رویکرد مسئولیت اجتماعی برگزار شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:45 جایزه اول 1396

اولین میتاپس مدیران با رویکرد مسئولیت اجتماعی برگزار شد

وزارت آموزش و پرورش به جمع حامیان پیوست

01 اسفند 1397 ساعت 15:43 جایزه اول 1396

وزارت آموزش و پرورش به جمع حامیان پیوست

وزارت ورزش و جوانان حامی معنوی دومین جایزه

01 اسفند 1397 ساعت 15:43 جایزه اول 1396

وزارت ورزش و جوانان حامی معنوی دومین جایزه

اعلام حمایت انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی از دومین جایزه مسئولیت اجتماعی

01 اسفند 1397 ساعت 15:34 جایزه اول 1396

اعلام حمایت انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی از دومین جایزه مسئولیت اجتماعی

انجمن بیسکویت ، شیرینی و شکلات ایران به جمع حامیان دومین جایزه پیوست

01 اسفند 1397 ساعت 15:34 جایزه اول 1396

انجمن بیسکویت ، شیرینی و شکلات ایران به جمع حامیان دومین جایزه پیوست

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان پیوست

01 اسفند 1397 ساعت 15:33 جایزه اول 1396

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان پیوست

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:32 جایزه اول 1396

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تقدیر شد

حامیان معنوی دومین جایزه مسئولیت اجتماعی مشخص شدند

01 اسفند 1397 ساعت 15:31 جایزه اول 1396

حامیان معنوی دومین جایزه مسئولیت اجتماعی مشخص شدند

مسجد جامعی عضو شورای شهر تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:22 جایزه اول 1396

مسجد جامعی عضو شورای شهر تقدیر شد

آغاز به کار دبیرخانه دومین جایزه مسئولیت اجتماعی

01 اسفند 1397 ساعت 15:20 جایزه اول 1396

آغاز به کار دبیرخانه دومین جایزه مسئولیت اجتماعی

آغاز همکاری با مجمع عالی کارآفرینان کلید خورد

01 اسفند 1397 ساعت 15:20 جایزه اول 1396

آغاز همکاری با مجمع عالی کارآفرینان کلید خورد

رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری شریف تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:19 جایزه اول 1396

رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری شریف تقدیر شد

دبیر کل محترم انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:18 جایزه اول 1396

دبیر کل محترم انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران تقدیر شد

مدیر عامل کارگزاری بانک سپه تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:17 جایزه اول 1396

مدیر عامل کارگزاری بانک سپه تقدیر شد

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تقدیر شد.

01 اسفند 1397 ساعت 15:17 جایزه اول 1396

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تقدیر شد.

دبیرکل انجمن تجارت الکترونیکی ایران تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:15 جایزه اول 1396

دبیرکل انجمن تجارت الکترونیکی ایران تقدیر شد

دکتر نامور عضو کمیته داوران تقدیر شد

01 اسفند 1397 ساعت 15:15 جایزه اول 1396

دکتر نامور عضو کمیته داوران تقدیر شد