نشست تخصصی ارایه تجارب موفق مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر برند سازمانی

 نشست تخصصی ارایه تجارب موفق مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر برند سازمانی

نشست تخصصی ارایه تجارب موفق مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر برند سازمانی

2019-02-20 08:25:38 جایزه اول 1396 Super User

نشست ارایه تجارب موفق مسئولیت اجتماعی بر گزار میشود

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دایمی جایزه ملی مسئولیت اجتماعی، نشست تخصصی ارایه تجارب موفق csr بنگاه های ایرانی و تاثیر آن بر برند سازمانی با حضور سرکار خانم دانشور ، رییس کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و آقای دکتر نامور مدرس دانشگاه شهید بهشتی و آقای تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه ملی و مشاور کمیسیون و با همراهی مدیران عامل و ارشد بنگاه های اقتصادی در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در محل اتاق ایران بر گزار خواهد شد.
علاقمندان جهت حضور می توانند با شماره 88206711 دبیرخانه دایمی تماس حاصل فرمایند.