نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی برگزار شد

 نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی برگزار شد

نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی برگزار شد

2019-02-20 08:23:18 جایزه اول 1396 Super User

نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی ، اصول و ضرورت ها با حضور سرکار خانم دانشور رئیس کمسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی ، اصول و ضرورت ها با حضور سرکار خانم دانشور رئیس کمسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ، دکتر سعید معید فر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، مهندس تایماز سید مصطفایی مشاور کمسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و بیش از  هشتاد تن از فعالان اقتصادی و مالی و بیمه ای در اتاق ایران بر گزار گردید.
نگاه ویژه بنگاه های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی و بررسی الگوهای موفق مشابه محور این نشست بود.
فاطمه دانشور در ابتدای نشست با تشکر از حضور فعالان بنگاه های بزرگ در این نشست ، به تشریح اهمیت این موضوع در رفع معضلات اجتماعی و زیست محیطی پیرامون شرکتها پرداخت.دانشور افزود ، عمده مشکل ما مفهوم شناسی است یعنی خیلی از بنگاه ها این مفهوم را به درستی نمی شناسند و تعبیرشان صرفا خیریه است که این تنها بخش کوچکی از این مهم است.در این راستا سلسله نشست هایی را با دعوت از مدیران شرکتها و سازمان ها برنامه ریزی نمو ده ایم تا این مفهوم را نهادینه نماییم .ایشان ادامه داد ، مسئولیت اجتماعی یک استراتژی است و نه یک نگاه ابزاری برای کارهای خیریه.
در ادامه دکتر سعید معیدفر، با اشاره به تاریخچه شکل گیری مسئولیت اجتماعی در دنیا به بیان ضرورت های آن پرداخت.وی تصریح کرد، مسئولیت اجتماعی شرکتها اصولا به مسئولیت  و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس یک رفتار در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب و کار همراه با تولید ثروت است.بنابراین بنگاه های اقتصادی در قبال کلیه ذی نفعان مسئول هستند و بطور کلی مسئولیت اجتماعی به نوعی مدیریت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی یک بنگاه اقتصادی با انتفاعی دو سویه هم برای مردم و هم برای شرکت ها می باشد.
 آخرین سخنران نشست تایماز سید مصطفایی در شروع مطالب خود با تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین برای رفع آسیب های اجتماعی که در راستای کار جهادی مستمر ویژه و انجام کار و تلاش مضاعف حاصل می شود اغاز کرد و سپس بااشاره به منشور حقوق شهروندی که توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی گردیده بود وارد بحث اصلی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی شد که چگونه از طریق کسب و کار مسئولانه ایجاد ثروت نماییم و کسب و کار خود را توسعه دهیم.وی با طرح این سئوال که آیا شما نیز بدنبال ایجاد مزیت رقابتی پایا برای سازمان و یا نشان تجاری خود هستید؟توجه حاضرین را به اتفاقاتی که در دنیا در این حوزه میافتد جلب نمود.در ادامه وی به بررسی نمونه های موفق بین المللی پرداخت.در اناهای نشست حاضرین به طرح سئوالات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداختند که با پاسخ سخنرانان همراه بود.

Gallery