تشکیل جلسه کمیته داوران جایزه

 تشکیل جلسه کمیته داوران جایزه

تشکیل جلسه کمیته داوران جایزه

2019-02-20 08:19:09 جایزه اول 1396 Super User

به گزارش روابط عمومی: جلسه کمیته داوران به ریاست دکتر معید فر و با حضور اکثریت اعضای کمیته در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید بنگاههای حاضر در جایزه به سه روش شناسایی و انتخاب گردند، شرکت برتر از دیدگاه داوران و ممیزی، بهترین اقدام مسئولانه از نظر مردم و بهترین غرفه ارائه کننده اقدام مسئولانه .
بنا به گفته دکتر معیدفر ، رئیس کمیته داوران جایزه ، بزودی فرم های خوداظهاری در اختیار شرکت های حاضر در رویداد قرار خواهد گرفت .

Gallery