پیام سرکار خانم فاطمه دانشور ، رئیس اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

 پیام سرکار خانم فاطمه دانشور ، رئیس اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

پیام سرکار خانم فاطمه دانشور ، رئیس اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

2019-02-20 08:14:59 جایزه اول 1396 Super User

در دنیای پر تلاطم امروز ، موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه ها به یک انتخاب غالب مدیران هوشمند تبدیل گردیده است

در دنیای پر تلاطم امروز  ، موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه ها به یک انتخاب غالب مدیران هوشمند تبدیل گردیده است و بطور یقین در سال های نزدیک نیز مطالبه ذی نفعان و مردم از بنگاه ها به جهت پاسخگویی در خصوص ریسک های اجتماعی و زیست محیطی موجب حرکت بنگاه های اقتصادی به سمت انتخاب این رویکرد خواهد بود .

از آنجایی که خدمت به جامعه بخشی از ذات اسلام است و همه ما صاحبان کسب و کار ، پایبند به اصول اخلاقی و اسلامی می باشیم بنا بر این مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR ) به عنوان یک جزء الزامی و فلسفه بنگاه داری شناخته میشود . کلید موفقیت در این عرصه این است که مدیران نحوه مصداق یافتن این موضوع در کسب و کار خود را شناسایی و درک نمایند و نسبت به برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مقتضی در سازمان خود اقدام نمایند . مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان فرصت خلاقانه برای تقویت کسب و کار خود و در عین حال مشارکت در جامعه می باشد .
با این نگرش با گرد هم آمدن اساتید و صاحبان دانش و فن این مهم ، توانستیم مدل ارزیابی عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی را برای اندازه گیری میزان تحقق آن در ذی نفعان طراحی نماییم . این رویداد فرصتی خواهد بود برای ترویج ، توسعه و یادگیری مسئولیت اجتماعی.
امیدواریم با حضور پر شور و فعال بنگاه های اقتصادی شاهد توسعه پایدار و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و زیست محیطی باشیم .